Jong Management

Meer dan 100 Jaar JM

Jong Management is de oudste werkgeversorganisatie van Nederland. Ooit opgericht als de Vereeniging voor Toekomstige Katholieke Werkgevers heeft de vereniging weinig aan betekenis ingeboet. In de basis is de vereniging niet veel veranderd, het draait nog steeds om het opbouwen van onderlinge vriendschappen en zakelijke contacten.

De geschiedenis van Jong Management gaat terug tot 1916. In mei van dat jaar werd in Nijmegen de Vereeniging voor Toekomstige Katholieke Werkgevers opgericht. Het doel van de vereniging was de leden voor te bereiden op hun latere maatschappelijke verantwoordelijkheden en daarnaast het opbouwen van onderlinge vriendschappen en zakelijke contacten. Direct bij de oprichting stond de netwerkfunctie al in de doelstelling vermeld. In de vijfentachtig jaar die zouden volgen is daarin vrijwel geen verandering gekomen. De naam Vereeniging voor Toekomstige Katholieke Werkgevers wordt in 1919 omgedoopt in Katholieke Jonge Werkgeversvereniging. Dit om ook jonge ondernemers die reeds de eindverantwoordelijkheid hebben duidelijk te maken dat zij welkom zijn als lid.

De leden van vóór de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna waren veelal afkomstig uit familiebedrijven en werden geacht om na verloop van tijd vader op te volgen in het bedrijf. Vele bekende zonen waren lid, zoals De Gruyter, Dreesmann, De Vilder, Brenninkmeijer en Jamin.

Met de veranderende rol van het familiebedrijf in het Nederlandse bedrijfsleven, veranderden ook de selectiecriteria om lid te worden van de jonge werkgeversvereniging. In de praktijk moesten potentiële leden kunnen aantonen wat men heeft bereikt in het bedrijfsleven.

In november 1968 fuseren de jonge katholieke werkgevers met het Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers. De destijds dertigjarige Ruud Lubbers werd de eerste voorzitter van de Christelijke Jonge Werkgevers Vereniging. De naam van de vereniging wordt in 1974 gewijzigd in Jong Management NCW. De nieuwe naam van de vereniging maakt duidelijk dat niet alleen werkgevers en ondernemers lid kunnen worden, maar ook managers en geeft de verbondenheid met het NCW weer.

In 1995 lieert de vereniging zich aan de pas gefuseerde Vereniging VNO-NCW en voert zij voortaan de naam Jong Management. De vereniging behoudt de christelijke grondslag maar legt in haar statuten vast, dat zij ook open staat voor andersdenkenden wanneer deze de grondslag respecteren

100 Jaar Jong Management

In 2016 vierde de vereniging haar 100-jarige bestaan. Dit werd gevierd met het jubileumsymposium in het Tropeninstituut in Amsterdam en een grandioos jubileumcongres in Rotterdam. Daarnaast werden er ook nog talloze '100 jaar events' georganiseerd door verschillende kringen.

Jong Management mocht veel felicitaties in ontvangst nemen, zo ook van minister-president Rutte. Andere felicitaties vind je hier en hier.