Jong Management

Landelijk bestuur

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van JM. Aan de hand van verschillende portefeuilles werken de DB-leden aan de ledenwerving, ledenbinding en faciliteren zij samen met de kringbesturen de persoonlijke en zakelijke groei van de leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat in 2021 uit:

Anouk Dijkstra (Voorzitter)

Anouk Dijkstra is sinds 1 oktober 2021 de voorzitter van Jong Management. Anouk kocht op haar 26e de aandelen van hun familiebedrijf Prevesco BV, een maakbedrijf in de staalindustrie die levert aan de industriële koudetechniek. Ze wijzigde het verdienmodel van niet-schaalbaar naar een schaalbaar model en bracht hun revolutionaire innovatie in thermodynamica in drie jaar tijd tot een commercieel succes. Anouk is tevens voorzitter van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor Koude (knvvk & young cool) een wetenschappelijke kennisvereniging. Als voorzitter van het DB is Anouk het gezicht van Jong Management naar externe relaties en vertegenwoordigt ze JM binnen het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.Thomas Verweij (Penningmeester)

Thomas Verweij in sinds juni 2021 lid van het DB van Jong Management in de rol van penningmeester. Thomas fiscaal jurist bij BDO in Den Haag en adviseert o.a. directeur-grootaandeelhouders en vermogende particulieren over hun fiscale positie. Daarnaast is Thomas al enige tijd enthousiast lid van kring RijnGouwe.Gert-Jan Vos (Bestuurslid)

Gert-Jan Vos is eigenaar en pensioenadviseur bij PensioenVos en adviseert ondernemers en ondernemingen op het gebied van pensioenen. Sinds 2019 is Gert-Jan lid van Jong Management kring Helmond en vanaf de start betrokken bij de uitwerking van het pensioenakkoord en het laten horen van de stem van jonge ondernemers daarin. Per februari 2022 is Gert-Jan toegetreden tot het dagelijks bestuur waar hij zich onder andere gaat bezighouden met pensioenen (verrassend) en zorg draagt voor het LS.

Juan Lacroix (Bestuurslid)

Juan Lacroix is sinds februari 2022 betrokken bij het dagelijks bestuur van JM waar hij de kar trekt voor JM Connect en de zetel van JM vertegenwoordigd binnen het SER Jongeren Platform. Daarvoor was Juan sinds 2019 actief binnen het bestuur van JM kring Amsterdam. Buiten JM is Juan mede-oprichter van Kickstox, een fantasy football game waarbij voetbalspelers verhandelbare aandelen worden. En mede-oprichter bij blockchain project Infinity of the Artificial Skin waarbij digitale identiteit een nieuwe invulling krijgt.

Ron Rijkers (Bestuurslid)

Ron Rijkers is sinds 2019 lid van Jong Management (kring Utrecht) en is werkzaam bij Movares als manager van de Gebouwenafdeling. Ron leidt hier een team van 70 gedreven ingenieurs en architecten die zich bezighouden met het ontwerpen en engineeren van complexe gebouwen, zoals treinstations en verkeersleidingsposten. Daarnaast stuurt hij een grote digitale transformatie aan op het gebied van informatiemanagement voor alle 800 medewerkers van Movares. Ron zal zich binnen het bestuur voornamelijk inzetten voor JM Connect en staat samen met de andere leden van JM Connect klaar om alle kringen te ondersteunen in hun groei om zo de kwaliteit van ons netwerk op topniveau te houden.

Jeroen Hildering (Bestuurslid)

Jeroen Hildering is eigenaar van Chief IT en lid van Jong Management (kring Utrecht) sinds 2021. In zijn bedrijf houdt hij zich vooral bezig met het bouwen en leveren van hoge kwaliteit maatwerksoftware. Samen met een team van getalenteerde softwareontwikkelaars gaat hij de uitdagingen aan. Sinds december 2023 is Jeroen betrokken bij het dagelijks bestuur van JM waar hij zich vooral bezighoudt met de vraagstukken rondom IT.