Jong Management

Ereleden

Artikel 8 van de statuten van Jong Management vermeldt: 'Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens JM op voordracht van het Dagelijks Bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.'

Een (chronologisch) overzicht van al onze ereleden.

Frits Terwindt † Vicevoorzitter + voorzitter KJWV (1939 – 1948)
J.Ch.J Faure † Landelijk secretaris KJWV (1948 – 1954)
Karel de Steenhuysen Piters † Voorzitter KJWV (1955 – 1960)
Pieter Mol Voorzitter PC Jongerencontact (1961 – 1964)
Rob de Vilder † Voorzitter KJWVV (1959 – 1965)
Ruud Lubbers † Voorzitter (1965 – 1969)
Dimpel van Spaendonck † Voorzitter CJWV (1965 – 1972)
Lou Bensdorp Bestuurslid (1969 – 1972), Voorzitter (1972-1974)
Hub van Ettro Voorzitter (1974 – 1976)
Harry van de Kamp † Landelijk secretaris (1975-1977)
Hans de Kinkelder Voorzitter (1976-1980)
Michael van Galen Vicevoorzitter (1977-1980), Bestuurslid (1980-1981)
Joop Janssen † Vicevoorzitter/Voorzitter (1979 – 1983)
Jacob Emmelkamp Voorzitter (1983-1986)
Marten Pieters Bestuurslid (1983-1986), Voorzitter (1986 - 1990)
Koos Tesselaar Bestuurslid (1986 – 1990), Voorzitter (1990-1994)
Frans van Drimmelen Landelijk secretaris (1993 – 1996)
Leendert Bikker Voorzitter (1995 – 1998)
Ingrid Faber Voorzitter (1998 – 2001)
Tjark de Lange Voorzitter (2002 – 2005)
Dorine Huijbregts Bestuurslid (2001 – 2005)
Wolter Smit Voorzitter (2005 – 2008)
Huibrecht Bos Voorzitter (2008 – 2011)
Kim Boersma Bestuurslid (2008-2011)
Herwin Kloosterman Vicevoorzitter (2006-2011)
Marck Hagen Bestuurslid (2008-2012), Voorzitter (2012-2013)
Daan Kersten Zeer actief en betrokken lid
Marijke van Kan Voorzitter (2013 - 2015)
Jeroen Bergen Zeer actief en betrokken lid
Bastiaan van de Werk Actief en betrokken lid en oud voorzitter JM R'dam
Julius Kousbroek Bestuurslid (2013-2015), Voorzitter (2015-2018)
Pieter-Jan Helmink Bestuurslid (2014-2019), tevens kringvoorzitter en congresvoorzitter 2015
Rutger Muller Bestuurslid (2015-2019), tevens kringvoorzitter
Tessa Ruijgrok Vice-voorzitter (2015-2019)
Serge Kornuyt Zeer actief en betrokken lid
Daan Lammers Voorzitter (2018-2021)
Bas Janssen Penningmeester (2017-2021)
Marijke Roseboom Zeer actief en betrokken lid
Bart Verbiest Bestuurslid (2016-2022), tevens kringvoorzitter en bestuurslid VNO
André Pellikaan Lid sinds 2005, Bestuurslid (2011-2015)