Jong Management

Harry van de Kamp Fonds

In 2020 heeft Jong Management het Harry van de Kamp fonds opgericht. Het fonds is bedoeld om in het geval van het overlijden van een JM-lid aan de nabestaanden iets na te laten. De naam van het fonds is afgeleid van Jong Management erelid Harry van de Kamp. Harry was tevens grondlegger van het maatschappelijk ondernemen in Nederland. Tot zijn overlijden begin april 2020 was hij een vaste bezoeker van ons JM congres en vriend van de vereniging.

In het kort wat het fonds betekent

  • Direct na het overlijden van een JM-lid blijft JM in contact met de nabestaande (voor zover dit gewenst is).
  • Vanaf de 12e verjaardag kan het kind gebruik maken van het JM netwerk. Dit kan zijn als bron voor stages, coaching of het opdoen van kennis.
  • Op de 21e verjaardag van het kind ontvangt deze een schenking bedoeld voor opleiding of persoonlijke ontwikkeling.

In de uitvoering
Na het overlijden van een lid stuurt de landelijk secretaris een bericht uit aan alle kringen met het verzoek om vrijwillig minimaal 15 euro per kind per kringlid te doneren aan het fonds. Het verdient de aandacht dit bedrag met de jaren te indexeren. De kring ontvangt hiervoor een factuur. De gelden worden gestort in een spaar-/beleggingsfonds (extern beheer) dat uitkeert op de 21e verjaardag van het kind. Er zijn geen afspraken met spaar- of beleggingsinstellingen gemaakt.

De borging en continuïteit
Het gedachtegoed en continuïteit van het Harry van de Kamp Fonds wordt beheerd door de landelijk voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Landelijk Secretariaat en een erelid van JM. 'Het Harry van de Kamp fonds toont dat JM een bijzondere vereniging is en niet zomaar een netwerkclubje,' aldus landelijk voorzitter Daan Lammers.

Marcelle Sla 

Marcelle was op en top JM’er. Ze heeft in haar jaren lidmaatschap ongekende groei meegemaakt, waarin ze uiteindelijk haar hart volgde en het roer omgooide. Ze werd steeds meer de vrouw die ze moest zijn en gaf kleur aan onze vereniging. Marcelle overleed vorig jaar aan kanker.

Gelukkig is er iets dat we als JM kunnen doen. Je kunt doneren via jongmanagement.nl/marcelle