Jong Management

Lidmaatschap

Voordat je lid kunt worden van Jong Management, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aan welke criteria moet ik voldoen?

• Je bent een ondernemer, directeur of leidinggevende binnen een marktgerichte organisatie;
• die vanuit een managementfunctie leiding geeft aan personen en bedrijfsprocessen;
• die bereid actief is te participeren in onze vereniging;
• en bij aanvang van het lidmaatschap niet ouder is dan 38 jaar.

Daarnaast mag het lidmaatschap niet leiden tot een oververtegenwoordiging van de betreffende beroepsgroep in de kring. Het bestuur van de betreffende kring kan je hier meer over vertellen.

Val je binnen de doelgroep en wil je vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen? Meld je dan als geïnteresseerde aan via het contactformulier!

Contributie en opzeggen

De landelijk contributie voor het jaar 2024 is vastgesteld op € 300,-. Dit betekent een verhoging c.q. inflatiecorrectie van € 10,- (zoals akkoord bevonden door het hoofdbestuurd tijdens de HB-vergadering in 2023).

Bij nieuwe leden wordt eenmalig een bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Hiervan doneert Jong Management €15,- aan het Harry van de Kamp fonds. Dit fonds is in 2022 door Jong Management opgericht en bedoeld om in het geval van overlijden van een JM-lid de kinderen iets na te laten. Naast ons JM-netwerk zorgen we ook voor een financieel steuntje in de rug bij de start van het volwassen leven.

In alle gevallen moet het lidmaatschap vóór 1 december schriftelijk (via info@jongmanagement.nl) te worden opgezegd bij het landelijk secretariaat van Jong Management in Den Haag. Dit conform artikel 15 lid 3 van onze statuten. Deze statuten zijn hier terug te vinden of worden op verzoek toegezonden. Indien een lid de 'JM-pensioengerechtigde leeftijd' bereikt, zal het lidmaatschap automatisch aan het einde van het kalenderjaar waarin het lid de pensioenleeftijd bereikt, worden beëindigd.