Jong Management

Statuten

Zoals elke vereniging heeft ook Jong Management zijn grondslag en doelstellingen verwoord in onderliggende statuten. Daarnaast zijn ook enkele praktische zaken opgenomen zoals aanmelding en opzegging, besluitvorming en financiële verantwoording. Wil je weten hoe alles precies zit? Klik dan op de link hieronder om de statuten te openen.

Statuten