Jong Management

Jong Management en VNO-NCW

Jong Management is officieel gelieerd aan werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het landelijk secretariaat van Jong Management is gevestigd in de Malietoren waar ook VNO-NCW en MKB Nederland zijn gehuisvest. Door middel van de samenwerking kan zowel JM als VNO-NCW zijn leden optimaal bedienen en een groot netwerk aanspreken.

De samenwerking uit zich op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De verschillende regionale afdelingen van VNO-NCW staan in goed contact met de kringbesturen van JM en organiseren regelmatig samen evenementen. In sommige regio's zijn er ook samenwerkingsafspraken gemaakt ten aanzien van een gecombineerd lidmaatschap. Vraag jouw kringbestuur naar de mogelijkheden binnen jouw regio of stel je gerichte vraag via info@jongmanagement.nl