Jong Management

In Memoriam - Hans de Boer

Actualiteit

Op 18 januari 2021 vernamen wij het immens droevige bericht van het overlijden van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW van juli 2014 tot september 2020.

Daan Lammers, voorzitter Jong Management: ‘Hans was altijd zeer betrokken bij Jong Management en droeg jonge mensen een warm hart toe. Een uniek persoon die oprecht geïnteresseerd was in iedereen die bij hem aan tafel zat. Zijn humor, bevlogenheid en oprechtheid gaan we enorm missen.'

Hans de Boer was in totaal zes jaar en drie maanden voorzitter van VNO-NCW toen hij op 21 september 2020 afscheid nam en werd uitgeroepen tot lid van verdienste van VNO-NCW. Bij zijn afscheid werd hij door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote inzet voor ondernemers, zijn voortdurende inspanningen om Nederland -wat hij altijd ‘een gaaf land’ noemde- ook internationaal op de kaart te zetten en de vele maatschappelijke nevenactiviteiten gedurende zijn leven, zoals het voorzitterschap van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Als voorzitter van VNO-NCW wist Hans de Boer veel te bereiken. Alleen al in zijn laatste jaar als voorzitter kwamen er onder meer een pensioenakkoord, een akkoord over topvrouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. In het laatste jaar leverde hij daarnaast een grote bijdrage in het overleg met de overheid en de vakbeweging over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Jong Management wenst zijn vrouw Klaske, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en naasten veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

In Memoriam - Hans de Boer