Jong Management

In Memoriam - Harry van de Kamp

Actualiteit

Op 4 april 2020 vernamen wij het droevige bericht van het overlijden van Harry van de Kamp, Landelijk secretaris van 1975 tot en met 1977 en erelid van Jong Management.

In zijn tijd als secretaris van Jong Management was Harry van de Kamp altijd zeer bevlogen. Hij was auteur van twee publicaties waarmee hij de kiem legde voor het fenomeen “maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Tot afgelopen jaar heeft hij samen met zijn vrouw Anneke het jaarlijkse congres van Jong Management bezocht.

Jong Management wenst zijn vrouw, zijn kinderen, familie en naasten veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Namens het Dagelijks Bestuur, leden, oud-leden en ereleden van Jong Management

In Memoriam - Harry van de Kamp