Jong Management

In Memoriam - Ruud Lubbers

Actualiteit

14 februari 2018 vernamen wij het droevige bericht van het overlijden van Ruud Lubbers, oud-premier, oud-voorzitter en erelid van Jong Management.

Ruud Lubbers was van 1965 tot 1969 voorzitter van onze vereniging. Eerst als voorzitter van de Katholieke Jonge Werkgevers Vereniging en na de fusie met het Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers in 1968 als eerste voorzitter van de Christelijke Jonge Werkgevers Vereniging. Later werd de naam van de vereniging gewijzigd in Jong Management.

Jong Management wenst zijn vrouw, zijn kinderen, familie en naasten veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Namens het Dagelijks Bestuur, leden, oud-leden en ereleden van Jong Management


In het najaar van 2015 schreef Ruud nog een editorial in ons magazine de GROW. 'Our Common Future' lees je hier terug.

In Memoriam - Ruud Lubbers