Jong Management

JM verwelkomt Kring Helmond

Actualiteit

Vanaf 1 april 2017 is de Jong Management familie uitgebreid met een nieuwe kring. Kring Helmond heeft besloten zich aan te sluiten bij het landelijke netwerk van Jong Management.

De kring stelt zich kort voor:
Jong Management Helmond is een lokale vereniging van jonge ondernemers, managers of high potentials die economisch verbonden zijn aan Helmond. Door het organiseren van diverse bijeenkomsten willen wij een netwerk zijn waar jonge professionals zich in elkaar herkennen en van elkaar kunnen leren. Ook is Jong Management Helmond een klankbordgroep voor de gemeente Helmond en leveren wij op deze manier een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze stad.

Start
De gemeente Helmond en de Rabobank Helmond hebben in 2011 het initiatief genomen om een netwerk bestaande uit jonge ondernemers, bedrijfsopvolgers en high potentials op te richten. De aanleiding hiervoor kwam uit het onderzoek ‘Op zoek naar de economische kracht van Helmond’ (2011, Rabobank Nederland) waaruit bleek dat Helmond over een groot potentieel aan deze doelgroep bezit, maar deze onvoldoende aan de stad weet te binden. Voor de economische groei van de stad is het belangrijk deze mensen niet alleen te kennen maar ook te verbinden aan elkaar en aan de stad. Met een startbijeenkomst tijdens de Floriade in augustus 2012 is de aanzet tot de uiteindelijke vereniging gegeven. De deelnemers gaven aan zelf ook behoefte te hebben aan een netwerk waar zij als jonge professionals zich in elkaar kunnen herkennen en waarin zij van elkaar kunnen leren.

Vanuit deze initiële groep zijn een aantal kartrekkers opgestaan en hebben de vereniging Jong Management Helmond (JMH) officieel opgericht in juni 2013. Hiermee is een club ontstaan met een 40-tal leden, met een actief bestuur die ernaar streven 5 bijeenkomsten per jaar te organiseren. Om op die wijze bij te dragen aan het doel van de vereniging zijnde: Het faciliteren en stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring op allerlei vlak, tussen (jonge) ondernemers en/of (jonge) werknemers op managementfuncties. Sinds de start hebben verschillende formele en informele bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin diverse thema’s zijn besproken.

Criteria
JMH wil dat de leden elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden om zo op professioneel en persoonlijk vlak te groeien. Als voorwaarden voor deelname aan de vereniging geldt dat je een management functie moet bekleden (geen zzp), een economische verbinding met Helmond hebt en maximaal 45 jaar oud bent. Daarbij streven wij naar een goede mix van verschillende beroepsgroepen en branches binnen de vereniging.

Klankbordgroep
JM Helmond wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. We zijn door de huidige wethouder economische zaken, Yvonne van Mierlo gevraagd om als klankbordgroep te fungeren bij de ontwikkeling van nieuw economisch beleid. Dit geeft onze leden de mogelijkheid hun de ideeën over toekomst van de lokale economie te laten horen op het hoogste politieke niveau in Helmond.

Wil je meer weten over kring Helmond? Kijk dan op hun kringpagina. Daar zie je onder andere de aankomende evenementen en de contactgegevens van het bestuur.

JM verwelkomt Kring Helmond