Jong Management

Jong Management en VNO-NCW Brabant Zeeland verlengen de samenwerking

Actualiteit

Ondernemersverenigingen Jong Management en VNO-NCW Brabant Zeeland verlengen hun samenwerking tot eind 2023. De netwerken van de twee verenigingen blijven elkaar op die manier versterken in de belangenbehartiging, verbreden elkaars netwerk in de regio en zorgen samen voor een nog sterker ondernemersgeluid. Reden genoeg dus om met elkaar door te gaan.

De twee verenigingen werken al sinds 2006 samen. Met elkaar organiseren zij twee à drie keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. Daarnaast kunnen Jong Management leden deelnemen aan alle activiteiten van VNO-NCW Brabant Zeeland. Bovendien is een bestuurlijke verbinding onderdeel van de samenwerking en heeft Jong Management een zetel in zowel de kringbesturen als het Algemeen Bestuur van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Voor de leden van Jong Management is het een uitstekende manier om kennis te maken met VNO-NCW. Bij het bereiken van de maximale leeftijd van 42 jaar kunnen jonge ondernemers dan ook eenvoudig overstappen van Jong Management naar VNO-NCW Brabant Zeeland. Al kunnen ze natuurlijk ook rechtstreeks lid worden.

De Jong Management kringen hebben een vast aanspreekpunt binnen VNO-NCW Brabant Zeeland. Dit is in de meeste gevallen de regiomanager van VNO-NCW Brabant Zeeland in het betreffende werkgebied. In het werkgebied van VNO-NCW Brabant Zeeland kent Jong Management de kringen Zeeuws Vlaanderen, Midden-Zeeland, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Eindhoven en Helmond.

Jong Management en VNO-NCW Brabant Zeeland verlengen de samenwerking

Foto: Daan Lammers (l) tekent namens Jong Management en Eric van Schagen (r) namens VNO-NCW Brabant Zeeland de samenwerkingsovereenkomst