Jong Management

Jong Management kiest vrouwelijke DGA Anouk Dijkstra als voorzitter

Actualiteit

Anouk Dijkstra (30) is met ingang van 1 oktober 2021 geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van Jong Management. De ondernemer uit Amsterdam nam op het jaarlijkse verenigingscongres in Enschede de voorzittershamer over van Daan Lammers, die na de volle termijn van drie jaar terugtreedt uit het Dagelijks bestuur.

Anouk kocht op haar 26e de aandelen van hun familiebedrijf Prevesco BV, een maakbedrijf in de staalindustrie die levert aan de industriële koudetechniek. Ze wijzigde het verdienmodel van niet-schaalbaar naar een schaalbaar model en bracht hun revolutionaire innovatie in thermodynamica in drie jaar tijd tot een commercieel succes. Anouk is tevens voorzitter van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor Koude (knvvk & young cool) een wetenschappelijke kennisvereniging die de wetenschap, overheden en het bedrijfsleven met elkaar verbindt.

Een stevige persoonlijkheid met de gunfactor
'Een ambitieuze visionair die als jonge vrouwelijke ondernemer fier overeind blijft staan in een echte mannenwereld.’ Dat is hoe Joris van Hittersum, die namens de selectiecommissie spreekt, de kersverse voorzitter omschrijft. ‘Anouk is iemand die de verbinding zoekt naar binnen én buiten en graag bouwt aan een sterk bestuur om gezamenlijk de cultuur en kwaliteit te bewaken. Ze is een stevige persoonlijkheid die de gunfactor heeft door een prettige combinatie van ambitie, integriteit en ingetogenheid. Ze is uitstekend in staat om onze vereniging van jonge ondernemers naar een volgend niveau te brengen.'

Een fantastisch netwerk van jonge ondernemers en werkgevers
Voorzitter Anouk Dijkstra: 'Jong Management is een fantastisch netwerk van ondernemers en werkgevers in de leeftijd tot 42 jaar. De relevantie om als vereniging efficiënt en effectief zichtbaar te worden is hoog en ook een wens binnen de vereniging. Met onze achterban zijn we de ideale gesprekpartner wat betreft onder andere de hervorming rondom arbeid. Ik mag de vereniging leiden totdat ze 108 jaar oud is, een prachtige taak, die ik met veel creativiteit en ondernemerschap zal volbrengen. Mijn voorganger Daan Lammers wil ik bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren om alle regionale verenigingen beter met elkaar te verbinden en voor de energie en tijd die hij heeft gestoken in onze vereniging. Met name de laatste anderhalf jaar waren door corona een echte uitdaging voor een vereniging die draait om elkaar ontmoeten. Chapeau voor hoe hij dat heeft gedaan.’

Vertrekkende voorzitter Daan Lammers: ‘Ik wens Anouk heel veel succes in wat ik altijd noem de leukste niet betaalde baan die er is, namelijk voorzitter van Jong Management. Het was een voorrecht en groot plezier om dit te mogen doen de afgelopen jaren.’


Jong Management kiest vrouwelijke DGA Anouk Dijkstra als voorzitter

Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management

'Jong Management is een fantastisch netwerk van ondernemers en werkgevers in de leeftijd tot 42 jaar. De relevantie om als vereniging efficiënt en effectief zichtbaar te worden is hoog en ook een wens binnen de vereniging. Ik mag de vereniging leiden totdat ze 108 jaar oud is, een prachtige taak, die ik met veel creativiteit en ondernemerschap zal volbrengen.'