Jong Management

Samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland

Actualiteit

Jong Management verlengt de samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland

Het samenwerkingsconvenant tussen Jong Management en de regiovereniging VNO-NCW Brabant Zeeland is vanaf 1 januari 2018 verlengt. Doel van de (hernieuwde) afspraken is om beide verenigingen op een juiste basis samen te laten werken en daarmee de toegevoegde waarde voor alle leden te vergroten. Dit met inachtneming van de afzonderlijke doelen en behoeften. Brabantse en Zeeuwse leden van Jong Management blijven binnen de nieuwe afspraken (dubbel)lid van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Al langere tijd werken de twee verenigingen samen, bijvoorbeeld bij gezamenlijke bijeenkomsten en via een bestuurlijke band. De netwerken van Jong Management en VNO-NCW BZ kunnen elkaar versterken, zowel in de lobby/belangenbehartiging, als in zakelijke contacten. De samenwerking geef nieuwe impulsen aan het netwerk in de regio en zorgt voor een nog sterker ondernemersgeluid.

Achtergrond
Sinds 2006 is er een samenwerkingsconvenant tussen VNO-NCW BZ, voorheen bekend onder de naam Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), en Jong Management (JM). In 2014 is deze samenwerking voor de laatste keer omschreven en vastgelegd. Deze samenwerking is eind 2017 geëvalueerd door een afvaardiging van de JM-kringen, het landelijke Dagelijks Bestuur van JM en de directeur van de BZW. Op basis van die evaluatie zijn beide verenigingen een hernieuwde samenwerking overeengekomen.

In het werkgebied van VNO-NCW Brabant Zeeland kent Jong Management de volgende kringen: Midden Zeeland, Zeeuws Vlaanderen, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost Brabant, Eindhoven en Helmond.

Samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland

Pieter-Jan Helmink (l) namens JM landelijk en Anton van Beers (r), penningmeester DB VNO-NCW Brabant Zeeland