Jong Management

Meer samenwerking VNO-NCW Midden en Jong Management

Actualiteit

Jong Management en VNO-NCW Midden hebben besloten hun samenwerking te intensiveren. Door deze samenwerking ontstaat een nog sterker ondernemersnetwerk in Midden- en Oost-Nederland.

Al langere tijd werken de twee verenigingen samen, bijvoorbeeld bij gezamenlijke bijeenkomsten. Wij geloven dat beide netwerken elkaar kunnen versterken, zowel in de lobby/belangenbehartiging, als in zakelijke contacten. In de nieuwe samenwerking worden er gezamenlijke bijeenkomsten en netwerkevenementen georganiseerd en zal bovendien meer afstemming plaatsvinden over de (regionale) ondernemersagenda, door ook een bestuurlijke samenwerking aan te gaan.

In het werkgebied van VNO-NCW Midden kent Jong Management de volgende kringen: Flevoland, Zwolle, Stedendriehoek, Amersfoort, Utrecht, Gelderse Vallei, Twente/Salland, Achterhoek en Arnhem/Nijmegen.

We vertrouwen erop met deze samenwerking nieuwe impulsen in ons netwerk te brengen en een nog sterker ondernemersgeluid in de regio te kunnen laten horen!

Meer samenwerking VNO-NCW Midden en Jong Management