Jong Management

JM Alumni

Als JM Landelijk vinden we het waardevol en belangrijk om goed contact met onze oud-leden te houden. Daarnaast hoorden we van verschillende leden en kringbesturen dat er na het JM-lidmaatschap een enorm gemis ontstond. Sommigen spraken van het 'zwarte gat' na JM. In het najaar van 2017 is voor die leden daarom Jong Management Alumni opgericht. JM Alumni is een landelijk initiatief als aanvulling op lokale alumni clubjes. Het biedt oud-leden de kans om hun JM contacten en vrienden ook na het lidmaatschap nog te zien en spreken.

JM Alumni is een onderdeel van Jong Management. Het Dagelijks Bestuur en landelijk secretariaat zijn samen met het alumni bestuur verantwoordelijk voor het vormgeven van dit initiatief en de activiteiten. Het Alumni bestuur bestaat uit: Rutger Muller, Okke Harm Bouwman, Pieter Jan Helmink, Serge Kornuyt en Marijke Roseboom.

Je komt in aanmerking voor het alumnus lidmaatschap als je de vereniging hebt verlaten op 40-, 41- of 42-jarige leeftijd.


Wat krijg je als JM Alumnus?

  • 1 x per jaar wordt er een speciale JM Alumni bijeenkomst georganiseerd. Deze zal in Q1 plaatsvinden.
  • Een uitnodiging voor het JM Congres.
  • Een uitnodiging voor de JM Rally en de Innovatietour. 
  • Online toegang tot het JM netwerk.
  • Jaarlijks een eigen Alumni nieuwsbrief.

Kosten

  • Voor een eenmalige bijdrage van 300 euro (de hoogte van de normale landelijke contributie) ben je een leven lang JM Alumnus.
  • Per JM Alumni event wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
  • Het eerste jaarlijkse Alumni evenement is gratis.

Terugblik JM Alumni event 22 maart 2024

22 maart 2024 vond het meest recente alumni event plaats.
Een stevige geleding van JM alumni leden reisde deze dag naar Utrecht om aan te sluiten in het House of Performance.
Spreker dit keer was Daniel De Jong, kring Flevoland, en zijn bedrijf AVAQ.
Hij nam ons mee in zijn verhaal en loopbaan in de security. In brede zin wel te verstaan. Daniel beveiligt met hun familiebedrijf alles wat van waarde is.
Informatie, goederen, bedrijfsprocessen en personen.  Zijn jongere carrière en studie perikelen hadden alles behalve voorspeld dat dit uiteindelijk deel uit maakte van zijn bewandelde pad. Nu staat Daniel dagelijks voor nieuwe uitdagingen in een bijzonder dynamische markt om bedrijven en families bij te staan in het veiligstellen van alles wat waardevol is.

Wat zal AI en deepfake betekenen voor deze markt, en onze bedrijfsvoering? We zijn er met zijn allen ingedoken en gingen vol inspiratie door naar een heerlijk diner om bij en na te praten.


Het eerste jaarlijkse JM Alumni event vond plaats op 13 april 2018. Kijk hier voor het verslag.